به گزارش فضای مجازی باریش نیوز, رضا کیانیان  در صفحه اینستاگرام خود نامه ای منتشر کرد  خطاب به بان کی مون در خصوص وضعیت دریاچه ارومیه میباشد.