صبح امروز ارومیه شاهد وزش شدید باد بود


به گزارش فضای مجازی باریش نیوز با ورود موج ناپایداری به استان صبح امروزشاهد وزش شدید باد در مرکز استان بودیم.براساس مشاهدات ، تخریب  داربست جلوی مسجد لطفعلی خان و تیر چراغ های تقاطع غیرهمسطح امام علی (ع)براثر وزش باد باعث مصدومیت عابر پیاده ای شد.