تصویری پاییزی یکی از باغات اطراف ارومیه 


سرخی و زردی برگهای درختان در فصل پاییز علاوه بر زیبایی شگفت انگیزی که دارند نشانه ای از تکامل گیاهان هستند که ۳۵ میلیون سال قبل آغاز شده است. فصل پاییز زیبایی چشم نوازی را پیشکش باغات اطراف ارومیه کرده است