تصادف شدید زانتیا در جاده سرو مقابل دانشگاه نازلو 


تصویری ناراحت کننده از تصادف شدید زانتیا در جاده سرو مقابل دانشگاه نازلو ارومیه - با رعایت کردن قوانین راهنمایی و رانندگی کمتر شاهد اینگونه حادثه ها خواهیم بود