وجدی مدیرکل ساخت و توسعه راههای شمالغرب وزارت راه و شهرسازی: ۴ خطه کردن مسیر مرند تا ماکو در دست اقدام است.