خارج از خبر باریش با سید هادی بهادری


گفتگوی صمیمانه با سیدهادی بهادری نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی