متاسفانه بسیاری از کسبه و تجار شهر تمامی فضای خیابان روبروی خود را حق خود می‌دانند و با سد معبر مانع از عبور و مرور راحت شهروندان شده که این معضل در خیابان های فرعی و کم عرض به علت نظارت کمتر ماموران سد معبر از وضعیت نامساعدتری برخوردار است.علی شیخ محمدی نایب رئیس سازمان نظام مهندسی در گفت و گو با سرویس اجتماعی باریش نیوز در خصوص هدف اصلی سازمان نظام مهندسی گفت: اخذ تعهد محضری جهت اجرای ساختمان برابر نقشه های مصوب و اجرای کار مطابق پروانه ساختمانی و مجوز شهرداری از مالک ساختمان در مراجعه به سازمان نظام مهندسی و گزارش مهندس ناظر در صورت مشاهده مغایرت ساختمان با نقشه شهرداری یکی از اهداف سازمان می‌باشد.
 وی افزود: شهرداری مکلف است مطابق گزارشات مهندسین تخلفات را تدبیر و  برخورد نمایند، متاسفانه علی‌رغم گزارشات مهندسین ناظر و سازمان نظام مهندسی باز هم شاهد تخلفات ساختمانی هستیم، امیدواریم با تدابیر ادارات، سازمان ها و نهاد های مختلف و ارتقاء فرهنگ شهروندان این تخلفات کاهش پیدا کند.
شیخ محمدی در رابطه با معضل خیابان خواری خاطر نشان کرد: در گذشته موضوعاتی مانند زمین خواری مطرح بود ولی امروزه مقوله ای به نام خیابان خواری هم مضاعف بر تخلفات خیابانی شده است، بدین شکل که در یک معبر کوچه 6 متری،  دارای 4 متر سقف می‌باشد و این موضوع باعث ضایع شدن انتفاع، نور طبیعی، و سایر حقوق شهروندی می‌شود.
نایب رئیس سازمان نظام مهندسی در خصوص سد معبرها ادامه داد: بسیاری از کسبه و تجار شهر متاسفانه تمامی فضای خیابان روبروی خود را حق خود میدانند و با سد معبر مانع از عبور و مرور راحت شهروندان می‌شوند و این معضل در خیابان های فرعی و کم عرض به علت نظارت کمتر ماموران سد معبر از وضعیت نامساعدتری برخوردار است.
وی وظیفه مقابله با سد معبر را در حیطه شهرداری خواند و افزود: وظیفه شهرداری ها در این موارد بسیار مهم و حیاتی است، باید توجه داشت که شهر زیبا با شهروندان وظیفه شناس و مسئولین شهری و شهرداری پاسخگو تعریف می‌شود که شهرداری ها باید با سد معبر مغازه ها که عرف جاری شده است برخورد جدی داشته باشند، همچنین اجازه ساخت و ساز بی رویه و بدون ضابطه را نداده و با متجاوزین به حقوق شهروندی و خیابان خواران بصورت جدی برخورد کنند.
شیخ محمدی در پایان سخنان خود در خصوص انبوه سازی و نظارت ها تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی مخالف انبوه سازی نمی‌باشد منوط به اینکه مطابق طرح تفصیلی و مقررات ملی ساختمان و رعایت سطح اشغال و تعداد طبقات اجراء شود، پیشنهاد می‌شود شهروندان و انبوه سازان به شرکت ها و افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت جهت طراحی و اجرا مراجعه نمایند.