۲ هزار و ۱۷۰ کنتور شهری و روستائی نیز طی ۹ ماهه اول سال ۹۶ ( انشعاب جدید) نصب شده است که برای نصب این انشعابات ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.


به گزارش سرویس اقتصادی باریش نیوز؛ اکبر حسن بگلو گفت: از ابتدای سال ۹۶ تا کنون ۱۸ طرح در حوزه برق در سردشت با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد و ۲۲۳ میلیون ریال اجرا شده است.

وی اظهار کرد: تا کنون ۱۱ طرح از ۱۸ طرح در راستای عمران و آبادانی با صرف اعتبار۱۶میلیارد و ۹۴۱ میلیون ریال به بهره برداری رسیده است که از این طرح ها ۲۲۰۸ خانوار بهره مند شده اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی بیان کرد: از طرح های تکمیل شده می توان به برق رسانی سه روستای : خواره میر ، کارگژان و دول آلان اشاره کرد که برای اجرای این طرح ها ۲ کیلومتر خط فشارمتوسط هوائی و ۶۴۰ متر خط فشارضعیف هوائی و ۳ دستگاه پست هوائی نصب شده است.

حسن بگلو ادامه داد: شرکت توزیع نیروی برق خود را مکلف به برق رسانی به صعب العبور ترین و دورترین نقاط آذربایجان غربی می داند همچنانکه طرح برق رسانی این ۳ روستا سبب شده است ۳۸ خانوار محروم از نعمت برق بهره مند شوند که حتی یکی از این روستاها ۸ خانوار جمعیت دارد.

وی در ادامه افزود: توسعه و احداث شبکه فشارضعیف توزیع برق در شهر سردشت و روستاهای تابعه با هزینه کرد ۵ میلیارد و ۶۱۶ میلیون ریال باعث خواهد شد برق بیش از ۲۶۰ خانوار شهری و روستائی از تعهدات مردمی به صورت پایدار تامین شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی اضافه کرد: جهت تقویت ولتاژ و تامین برق شهرستان سردشت در سال جاری ۲۷ دستگاه پست هوائی جدید به شبکه توزیع برق این شهرستان اضافه شده است.

حسن بگلو همچنین اشاره کرد: ۲ هزار و ۱۷۰ کنتور شهری و روستائی نیز طی ۹ ماهه اول سال ۹۶ ( انشعاب جدید) نصب شده است که برای نصب این انشعابات ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

وی در خصوص طول شبکه افزوده شده توضیح داد: با احداث بیش ۱۱.۹ کیلومتر خط فشارمتوسط هوائی ( ۲۰kv هوائی ) ، ۱۰.۲ کیلومتر خط فشار ضعیف هوائی ( ۴۰۰v هوائی ) در مجموع بیش از ۲۲.۱ کیلومتر تا کنون به طول شبکه مدیریت توزیع برق سردشت افزوده شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ضمن اعلام اینکه طرح های در دست اجرای سرمایه ای- جاری در سردشت بطور میانگین از ۷۵ تا ۹۰ درصد پیشرفت برخوردار است، اظهار داشت : مبلغ مصوب اعتبارات عمرانی در اجرای طرح های تامین برق مساکن مهر فرهنگیان سردشت به میزان ۷۵۰۹ میلیون ریال ( معادل ۷۵۰ میلیون تومان) بوده که ۱۵۰۰ میلیون ریال آن تخصیص یافته و اجرای پروژه در مرحله برونسپاری می باشد.