تا کنون هیچگونه گزارشی از قطع یارانه نقدی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) نرسیده است و کلیه خانوارهای تحت حمایت در سرتاسر استان یارانه های خود را در موعد مقرر دریافت می کنند.


عزیز سهندی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان غربی در گفت و گو با سرویس اجتماعی باریش نیوز در رابطه با  زنان سرپرست خانوار و زنان بد سرپرست در استان آذربایجان غربی اظهار داشت: در حال حاضر 38 هزار و 103 نفر زن سرپرست خانوار در استان آذربایجان غربی حضور دارند که مسئولیت امرار معاش خانواده خود را به عهده گرفته اند.

وی در رابطه با تقسیم بندی این قشر از جامعه به قسمت های مختلف از جمله بد سرپرست، مطلقه و...گفت: از 38 هزار و 103 نفر زن سرپرست  خانواده حاضر در آذربایجان غربی 209 نفر به عنوان بد سرپرست، 4 هزار و 207 نفر به عنوان مطلقه و 217 نفر نیز به عنوان افرادی که همسرانشان متعارکه شده اند یعنی خانواده را ترک کرده اند مطرح بوده و به زندگی مشغول می باشند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان آذربایجان غربی در خصوص دیگر زنان سرپرست و یا بد سرپرست خانوار در آذربایجان غربی گفت: از میان این زنان همسر 37 نفر مفقود شده اند و همچنین همسر یک هزار و 537 نفر نیز در زندان حضور دارند و لازم به ذکر است که همسر 48 زن در خدمت مقدس سربازی می باشند و همسر 31 هزار و 848 زن نیز فوت کرده اند.

عزیز سهندی در رابطه با خبر و شایعه منتشر شده در خصوص حذف یارانه نقدی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) تصریح کرد: تا کنون هیچگونه گزارشی از قطع یارانه نقدی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) نرسیده است و کلیه خانوارهای تحت حمایت در سرتاسر استان یارانه های خود را در موعد مقرر دریافت می کنند.