از سال 93 مرکز موقت و پایش متکدیان ایجاد شده است،  وظیفه این مرکزجمع آوری و سازماندهی متکدیان سطح شهر ارومیه می باشد متکدیان در این مرکز ساکن و از نطربهداشتی، روانی و امکان ایجاد اشتغال مورد بررسی قرار می گیرند همچنین سازماندهی بودن این افراد نیز توسط این مرکز بررسی و اقدامات لازمه اتخاذ می شود.


عباس حسن خانی فرماندار ارومیه در گفت و گو با سرویس اجتماعی باریش نیوز گفت: بایستی  براساس قانون یک مجتمع اردوگاهی در استان آذربایجان غربی احداث و متکدیان در این مجتمع جمع آوری و سازماندهی شوند؛ مجتمع اردوگاهی  در این خصوص مختص شهر ارومیه نبوده و تمام  تمام متکدیان سطح استان در این مجتمع ساکن و تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار می گیرند.

فرماندار ارومیه با اشاره به اینکه فعلا مجتمع اردوگاهی در آذربایجان غربی احداث نشده افزود: از سال 93 مرکز موقت و پایش متکدیان ایجاد شده است،  وظیفه این مرکزجمع آوری و سازماندهی متکدیان سطح شهر ارومیه می باشد متکدیان در این مرکز ساکن و از نطربهداشتی، روانی و امکان ایجاد اشتغال مورد بررسی قرار می گیرند همچنین سازماندهی بودن این افراد نیز توسط این مرکز بررسی و اقدامات لازمه اتخاذ می شود.

حسن خانی با اشاره به اینکه متکدیان شهر ارومیه عمدتا وارداتی هستند خاطرنشان کرد: متکدیان موجود در ارومیه عمدتا از شهرهای اطراف و استان های همجوار به شهر ارومیه مراجعه می کنند و بخش قابل توجه ای از متکدیان نیزاز سوی 5 خانواده مشخص سازماندهی شده اند  که این خانوارها نیز مورد شناسایی قرار گرفته اند.

وی با اشاره به تلاش ها برای احداث مجتمع اردوگاهی متکدیان در آذربایجان غربی اظهار کرد: تا پیش از احداث مجتمع اکنون مرکز موقت همکاران کمیته امداد، بهزیستی، امداد، بهداشت، انتظامی، شهرداری، حمایت های مقام های قضایی و  بقیه دستگاه های متولی در این مرکز ارائه خدمات انجام می دهند تا با این امر به صورت ریشه ای مبارزه و شهر را عاری از تکدی و تکدی گری نمائیم.

فرماندار ارومیه، در خصوص مواجه با متکدیان به مردم  تاکیدکرد: افرادی که در سطح معابر و خیابان ها دست نیاز در مقابل مردم دراز می کنند لزوما انسان های نیازمند نیستند؛ زیرا افراد نیازمند دارای حیا بوده و به دستگاه های حمایتی مراجعه و به صورت پنهانی تحت پوشش قرار می گیرند.

حسن خانی در پایان خاطر نشان کرد: براساس نتایج پرونده های بررسی شده مشخص گردیده که در بسیاری از موارد موضوع نیاز فردی افراد سبب تکدی گری نبوده بلکه به صورت سازمان یافته عمل می کنند در همین راستا مردم باید هوشیار باشند تا سبب سو استفاده این افراد نشوند.