زنان از اقشار آسیب پذیر جامعه محسوب می شوند و در این میان به جرات می توان گفت که زنان سرپرست خانوار نیز بیش از سایراقشار جامعه در معرض آسیب های اجتماعی عدیده قرار دارند؛ این قبیل از زنان که به سبب فوت همسر، متارکه و طلاق عهده دار و سرپرست خانواده می شوند.


به گزارش سرویس اجتماعی باریش نیوز، زنان از اقشار آسیب پذیر جامعه محسوب می شوند و در این میان به جرات می توان گفت که زنان سرپرست خانوار نیز بیش از سایراقشار جامعه در معرض آسیب های اجتماعی عدیده قرار دارند؛ این قبیل از زنان که به سبب فوت همسر، متارکه و طلاق عهده دار و سرپرست خانواده می شوند اغلب ناگزیرند علاوه بر ایفای نقش مادری به نقش پدری نیز در خانواده بپردازند و وظایف و مسولیت های سنگینی را در این راستا متحمل می شوند؛ در خانواده ها مرد محور اصلی زندگی تلقی می شود و این مرد خحانواده است که وظیفه تامین معاش و سازماندهی خانواده را برعهده دارد؛ در فقدان این شخص زن ناچار وظیفه مرد را نیز با تمام مشکلات برعهده می گیرد.

براساس مسولیت های سنگینی که زنان سرپرست خانوار بر عهده دارند اغلب و در بیشتر مواقع از سلامت جسمی و روانی کمتری برخوردارند نیز در این افراد اضطراب، پرخاشگری، انزوا طلبی به وفور دیده می شود همچنین به جهت سختی کار و فشارهای زندگی ظرافت های زنانه در این قشر کاهش می یابد.

مهم ترین مشکلی که بیشتر بر روح و روان این افراد تاثیر دارد مشکلات اقتصادی است، لازمه ی حل این مشکل نیز بهره مندی از شغل مناسب و در سایه آن داشتن درآمد کافی برای گذراندن زندگی می باشد که در بیشتر مواقع زن در این راستا و محقق ساختن آن با دشواری هایی روبه رو می شود؛ از عمده مشکلات دیگر این طیف از اقشار جامعه به نگرش های منفی اجتماعی و نیز نگرانی از آینده فرزندانشان می توان اشاره کرد.

زنان بی سرپرست چون مجبور به کسب در آمدند، بیشتر وقت خود را در بیرون از منزل سپری و یا در منزل نیز در گیر با کار هستند که این امر سبب می شود از پرداختن به فرزندانشان و ایفای تربیت و همدلی با کودک دچار مشکلات عدیده ای گردند؛ در برخی موارد کودکان در چنین خانواده هایی در اجتماع به بزهکاری و اعتیاد روی می آورند.

بدیهی است که اگر زنان بی سرپرست حمایت های اجتماعی مناسبی برخوردار شوند و نیز جامعه اقدام به حمایت و آموزش های فنی در راستای خود اشتغالی برای این زنان اقدام نماید ؛ با ایجاد موسسات در تمام شهرها و پوشش و شناسایی این قشر می توانند باری از دوش این افراد برداشته و هم در حل آسیب های اجتماعی که در صورت عدم حل این مشکل می تواند گریبان جامعه را نیز بگیرد دوری کنند.

عزیز سهندی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان غربی در گفت و گو با سرویس اجتماعی باریش نیوز در رابطه با  زنان سرپرست خانوار و زنان بد سرپرست در استان آذربایجان غربی اظهار داشت: در حال حاضر 38 هزار و 103 نفر زن سرپرست خانوار در استان آذربایجان غربی حضور دارند که مسئولیت امرار معاش خانواده خود را به عهده گرفته اند؛ از 38 هزار و 103 نفر زن سرپرست  خانواده حاضر در آذربایجان غربی 209 نفر به عنوان بد سرپرست، 4 هزار و 207 نفر به عنوان مطلقه و 217 نفر نیز به عنوان افرادی که همسرانشان متعارکه شده اند یعنی خانواده را ترک کرده اند مطرح بوده و به زندگی مشغول می باشند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان آذربایجان غربی در خصوص دیگر زنان سرپرست و یا بد سرپرست خانوار در آذربایجان غربی گفت: از میان این زنان همسر 37 نفر مفقود شده اند و همچنین همسر یک هزار و 537 نفر نیز در زندان حضور دارند و لازم به ذکر است که همسر 48 زن در خدمت مقدس سربازی می باشند و همسر 31 هزار و 848 زن نیز فوت کرده اند.